Napkollektorok


DSCF3487.JPG
Budapest, XVII. ker. Görömböly u.
DSCF3488.JPG
DSCF3489.JPG
DSCF3491.JPG
DSCF3492.JPG
DSCF3493.JPG
DSCF3494.JPG
DSCF3499.JPG
DSCF3520.JPG
DSCF3521.JPG
DSCF3552.JPG
Budapest XI. kerület
DSCF3553.JPG